Jongeren

Zit jou kind niet lekker in zijn/haar vel?

 

Er zijn momenten dat de jongere zich goed voelt en alles aan kan, maar er zijn soms ook momenten waarbij hij/zij het gevoel heeft er niet meer uit te komen. Het kan bijvoorbeeld gaan over vriendschappen, bang om te falen, geen keuzes kunnen maken, ups-and-downs, ouders, verdriet, somberheid, school, drugs, social media, onzekerheid, pesten, stress, slaapproblemen, ADHD, Autisme, piekeren of andere problemen.
 

Soms weet je kind diep van binnen wel hoe dat komt, maar komt hij/zij er zelf niet uit. Coaching biedt dan een mogelijkheid om hier uit te komen.
 

Jongerencoaching is een actieve manier om stap voor stap weer gelukkig te zijn met jezelf.
 

Ook bij het antwoord krijgen op belangrijke vragen zoals "wie ben ik?" "waar sta ik?" "waar ben ik goed in?" en "waar hoor ik bij?" kan deze coaching ingezet worden.
 

Hoe werkt het? 
Het is belangrijk dat jouw kind en ik een goede klik hebben met elkaar. Daarom is er allereerst een vrijblijvende kennismaking met jouw als ouder(s) en het kind. Daarna bepaalt het kind of hij/zij wilt doorgaan of niet.
 

Gaan we door? 
Is je kind jonger dan 16 jaar? Dan krijg je een intake formulier mee en jullie vullen deze in. Als je kind het wilt mag hij/zij er zelf ook een invullen. Bij het intakegesprek wordt de vraag van het kind met jullie als ouders besproken. Deze vraag gaat over wat het kind graag anders wilt zien en wilt onderzoeken.
 

Is  je kind 16 jaar of ouder? Dan kan hij/zij zich zelf aanmelden bij mij. Vanaf 16 jaar is toestemming van jouw als ouder(s) niet meer nodig. Het kan wel fijn zijn om als ouder op de hoogte te zijn, de keus is aan het kind.
 

Wat doen we precies? 
Tijdens een coachingsessie kan het volgende gedaan worden: 
gepraat, spellen gespeeld, ontspanningsoefeningen, tekenen, favoriete muziek luisteren, moodboards maken enz… We doen in ieder geval dingen die bij het kind past en die hij/zij leuk vindt.
 

De eerste paar afspraken zijn wekelijks en na ongeveer 5 sessies met het kind voer ik/wij een gesprek met jullie als ouder(s). Jullie vertellen hoe het thuis gaat en ik vertel dan wat we samen al ontdekt hebben en hoe jullie jullie kind kunnen helpen. Ik spreek van te voren met jou kind af wat ik/wij jou als ouder(s) wel en niet vertel.
 

Daarna bepalen we samen om de hoeveel tijd we een afspraak maken. Steeds na ongeveer vijf sessies volgt er een tussenevaluatie en bespreken we hoe we verder gaan. Meestal voelt het kind zelf goed aan wanneer coaching niet meer nodig is en hij/zij zelfstandig verder kan. We maken dan nog één keer een afspraak voor de eindevaluatie en ronden dan het traject samen af.
 

Belangrijk om te weten! 
Alles wat er tijdens de coaching sessies besproken wordt is vertrouwelijk.
Jou kind kan mij alles vertellen, zonder dat ik het door vertel, ook niet aan jou als ouder(s). Ik doe dit alleen met toestemming van het kind. 

Heb je nog meer vragen?
Dan kun je mij gerust bellen of mailen.