coaching

Wat is coaching? 
Coaching is een kortdurende vorm van hulpverlening of begeleiding voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. 
Bij deze coaching staat het kind of de jongere met zijn/haar vraag voorop en wordt er vanuit verschillende invalshoeken gekeken en gewerkt aan de vraag. 
Daarbij spelen o.a. het gezin, vriend(in)en, school en vrije tijd een belangrijke rol. Uitgangspunt is steeds de manier van denken, voelen en doen van het kind of de jongere. 

Als kinder- en jongerencoach help ik je kind of de jongere de oplossing binnen zichzelf te vinden. Ik ga uit van de eigen kwaliteiten van elk kind/jongere.

In welke situaties kan ik hulp bieden? 
Kinderen, jongeren en jij als ouder kunnen met verschillende problemen of klachten te maken krijgen. 

Problemen en klachten waarbij ik kan helpen zijn: 

  • Sociaal- emotionele problemen zoals faalangst, negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, piekeren, verlegenheid, moeilijk vrienden kunnen maken, somberheid, angsten, gepest worden of zelf pesten;
  • Gedragsproblemen zoals druk of agressief gedrag, woede-aanvallen, huil buien, liegen, stelen, niet luisteren, gebrek aan concentratie;
  • Ontwikkelingsproblematiek zoals slaap-, eet-, leerproblemen en puberproblemen.
  • Moeilijk om kunnen gaan met bijzondere eigenschappen zoals hoogsensitiviteit (hooggevoeligheid), Autismespectrumstoornis of AD(H)D
     

Bovenstaand rijtje is een opsomming. Het kan zijn dat een probleem niet in het rijtje staat, maar waarvoor coaching toch heel geschikt is om tot een oplossing te komen. In geval van twijfel overleg ik graag met jou.